Velkommen Viborg Kirkeradio's hjemmeside

Udsendelser, april 2017

2.
april
P.g.a Sigfred Nielsens sygemelding vil
der være en del gudstjenester fra Bjer-
ringbro Kirke da disse kan optages via byens kabelnet.

Gudstjeneste fra 
Bjerringbro Kirke.                           Lyt her
9.
april
25 års jubilæumsgudstjeneste
i Houlkær Kirke.                              Lyt her
13.
april
Skærtorsdag. Musikgudst. med optakt til påske
fra Vestervang Kirke.                      Lyt her
16.
april
 Påskedags gudstjeneste i Domkirken.
                                                     Lyt her
Lydkvaliteten er desværre dårlig fra Domkirken
Derfor bringer vi også en påskeprædiken fra 
Bjerringbro Kirke ved sognepræst Gerda 
Brøchner Jørgensen                        Lyt her
23.
april
Gudstjeneste fra Vinkel Kirke.          Lyt her
30.
april
Fra Vestjylland til Folketingets  talerstol
ved Kristen Touborg. 

Det hele begyndte i juni 1984 med Kirkeradioen og dens udsendelser i Radio Viborg. I 32 år har dette samarbejde fungeret som kirkens røst i lokalradioen, men nu sker der ændringer:

      Kirkeradioen                  ELLER                    Kirkeradioen
Jegstrupvej Vest 144                                 Skovhusvej 10, Sevel, 
    8800 Viborg                                               7830 Vinderup

  Telefon 8664 7094                                   Telefon: 2144 3156
                                                                 E-mail: obl@km.dk

Orientering fra Kirkeradioen

Sådan er der annonceret i radio og i lokalaviserne
(her Karup Ugeavis)

Læs mere om ændringerne i pressemeddelelsen (klik her)