Velkommen Viborg Kirkeradio's hjemmeside

Udsendelser, maj 2017

 7.
maj
Gudstjeneste fra Ørum Kirke.
                                                            Lyt her
14.
maj
Den syriske frisør.                                Lyt her
21.
maj
Gudstjeneste fra Vium Kirke.               Lyt her
28.
maj

Kan kristne og muslimer leve fredeligt
sammen?
Foredrag ved biskop Karsten Nissen.

Det hele begyndte i juni 1984 med Kirkeradioen og dens udsendelser i Radio Viborg. I 32 år har dette samarbejde fungeret som kirkens røst i lokalradioen, men nu sker der ændringer:

      Kirkeradioen                  ELLER                    Kirkeradioen
Jegstrupvej Vest 144                                 Skovhusvej 10, Sevel, 
    8800 Viborg                                               7830 Vinderup

  Telefon 8664 7094                                   Telefon: 2144 3156
                                                                 E-mail: obl@km.dk

Orientering fra Kirkeradioen

Sådan er der annonceret i radio og i lokalaviserne
(her Karup Ugeavis)

Læs mere om ændringerne i pressemeddelelsen (klik her)