Kirkeradioens 25 års jubilæum blev fejret i Houlkær Kirke  og sognesal 17. juni 2009

Festgudstjeneste i Houlkær Kirke

Jubilæumsfest i Houlkær Sognesal

Knud Hyllested fra Radio Viborg overrækker en erkendtlighed til Sigfred Nielsen

Festlig indslag med korsang

Jubilæumsskrift 25 år

ET STYKKE KIRKEHISTORIE PÅ TRYK
I forbindelse med 25 års jubilæet vil der blive udgivet et festskrift, hvor Kirkeradioens ”gamle” formænd ser tilbage på deres periode med Kirkeradioen, og ligeledes vil den nuværende formand fortælle om aktiviteterne lige nu og fremtidstanker.
Desuden vil frivillige medarbejdere og nuværende samarbejdspartnere fortælle om deres oplevelser med Kirkeradioen. Festskriftet uddeles på jubilæumsdagen og tilsendes desuden menighedsråd i samarbejdet.

Redaktions ansvarlig:
Sigfred Nielsen, Raunstrup
Tlf.: 8664 7094 / 6174 8183  
Mail: jegstrupvej@gmail.com

WEB-ansvarlig:
Henning Bach, Bjerringbro
Tlf.: 8668 2669 / 2342 2214
Mail. henning.bach@mail.tele.dk

Ejerskab af Hjemmesiden:
Viborg Stift
ved Stiftets Medier & kommunikationsudvalg

Kontakt: Den til en hver tid siddende udvalgsformand