Historien bag Kirkeradioen

Jubilæumsskrift fra Viborg Kirkeradioens 25 års jubilæum

En ny lov om radiospredning satte i begyndelsen af 80?erne gang i mange lokalradioer. Også i Viborg så en sådan dagens lys.
Den 6. marts 1984 blev der indkaldt til et møde i Domkirkens krypt, da en
række kirkefolk fandt det vigtigt, at kirken også lod sin røst høre i den nye lokalradio og selv gik aktivt ind og lavede en kirkeradio.
Idéen vandt tilslutning, og den 2. Maj 1984 blev de 18 menighedsråd i Viborg Domprovsti inviteret til stiftende generalforsamling.
Et arbejdsudvalg på 5 personer skulle præcisere de nærmere tanker for Kirkeradioens arbejde og samtidig sætte sig i forbindelse med Radio Viborg for at få et samarbejde etableret. Desuden ville man kontakte alle menighedsråd i en radius af 25 kilometer fra Viborg og opfordre dem til at gå ind i samarbejdet. Det var i første omgang 40 sogne.
 
Allerede den 17. juni blev den første gudstjeneste udsendt fra Asmild Kirke.
Man var enige om fra Kirkeradioens start at være kirkens røst i Radio Viborg.
Her var muligheden for at synliggøre og tydeliggøre de lokale kirkelige aktiviteter, og denne målsætning har gennem alle årene været drivkraften i Kirkeradioens virke.
Efter forhandlinger med Radio Viborg blev der tildelt sendetid hver anden søndagaften og en halv time hver anden tirsdag aften.
Programmæssigt ville man sende en gudstjeneste om søndagene og et redaktionelt program om tirsdagen under titlen ?Sogn og Kirke? og med vægt på det lokale.
Gennem årene er sendetiden flyttet og skiftende personer har gjort en stor indsats med programmer og i bestyrelsessammenhæng.
 
I dag er 64 sogne med i Kirkeradioen, der dermed kan kalde sig landets største Kirkeradio i lokalradiosammenhæng. En stribe af udsendelser er blevet produceret og rummer dermed også et glimt af den lokale kirkehistorie for fremtiden, da udsendelserne er blevet gemt og arkiveret.
I dag er Kirkeradioen ganske vist kun et lille pift i den elektroniske medieverden. Der er tusindvis af radioer, tv-stationer og internetsider, der hver især kæmper om at blive set og hørt. Alligevel opfatter mange Kirkeradioen som et fast og naturligt lokalt kirkeprogram, og så længe sognene i Viborg-området vil samarbejde om et fælles programtilbud, der prøver at finde rundt i mange af de kroge, der er i vores gamle kirke, er der bestemt ikke planer om at nedlægge en af de gamle kirkelige lokalradiorøster, oplyses i det sidste nummer af Vikra, Kirkeradioens kvartalslblad.

Tilføjelse i juni 2017:
I 2016 lukkede Jysk Fynske Medier  Radio Viborgs FM Favorit Kanal og derfor overgik Viborg Kirkeradio til udelukkende at lægge udsendelser her på hjemmesiden.

Desværre viste det sig, at kun ganske få benyttede sig af den mulighed og derfor er Viborg Kirkeradios udsendelser indstillet med udgangen af juni måned 2017.Afslutning på "Historien bag Kirkeradioen" er under udarbejdelse.


Sigfred Nielsen klargør teknikken forud for gudstjenesteoptagelse i Bjerringbro Kirke

Kirkeradioens 20 års jubilæum fejret i Asmild Sognegård

Navne nævnes - set fra billedet venstre kant:

Stifter og meget aktiv i redaktionen: pastor Laust Christensen, Taarup (med lagkage). Første formand: Gunner Hansen. Overfor: Bærende redaktionsmedarbejder: Sigfred Niellsen.
Sognepræst Per Bucholdt Andreasen / Ole Blume, redaktion / Arne Nygård, redaktion / H. C. Østerby, redaktion / Overfor: 3. formand Jørgen Vindvad
Formænd: 1. formand Gunner Hansen / 2. formand Bent Hansen / 3. formand Jørgen Vindvad
Laust Christensen / Sigfred Nielsen / Arne Nygård / H. C. Pedersen / Ole Blume / Jørgen Vindvad
4. formand, pastor Aage Nielsen, Viborg
 

Kirkeradioens 25 års jubilæum fejret i Houlkær Kirke og sognesal 17. juni 2009

Festgudstjeneste i Houlkær Kirke

Jubilæumsskrift

ET STYKKE KIRKEHISTORIE PÅ TRYK
I forbindelse med 25 års jubilæet vil der blive udgivet et festskrift, hvor Kirkeradioens ”gamle” formænd ser tilbage på deres periode med Kirkeradioen, og ligeledes vil den nuværende formand fortælle om aktiviteterne lige nu og fremtidstanker.
Desuden vil frivillige medarbejdere og nuværende samarbejdspartnere fortælle om deres oplevelser med Kirkeradioen. Festskriftet uddeles på jubilæumsdagen og tilsendes desuden menighedsråd i samarbejdet.

Jubilæumsfest i Houlkær Sognesal
Knud Hyllested fra Radio Viborg overrækker en erkendtlighed til Sigfred Nielsen
Festlig indslag med korsang
 

Jubilæumsskrift 25 år